عاشورای واقعی را در یابیم

 نامت مقدس ترین نام است و نهاده شده بر آنان که عشق تو را در سر دارند. 

ای حسین نمازتو در زیر تیر و نیزه دشمن نماز بود نه خم و راست شدن ما با افکار

دنیایی در مقابل معبودی که بی نیاز از نماز است !

دست و دلت هرگز نلرزید وقتی که عباس از اسب به زیر افتاد. جز کمرت که خم شد در

داغ برادر . امّا باز هم ایستادی و در مقابل دشمن هرگز خم نشدی.

ای حسین اینک در ماهی دیگر از قیام تو اشگ بر گونه داریم و در اعجاز کربلایت انگشت

به دهان حیران !. وامصیبتا بر ما که باید به حال خود گریه کنیم که کجای کار هستیم ؟

امروز یزیدیان از شمارش بیرونند و مظلومین تاریخ قابل شماره. آیا می توان به ما گفت

مظلوم؟ ما که خود ظالم تر از شمر و ابن زیاد و یزیدو خولی ووووو شده ایم .

 شمشیر به کمر نبسته ایم اما زبانمان برنده تر و زهر آگین تر از زهر هلاهل است.

چنان با نیرنگ و فریب و دروغ سر می ُبریم  که خون از بینی کسی جاری نمی شود.!

مخلوقاتی هستیم شگفت انگیز و خارق العاده تر از انسان زاده شده در زمین!!!

دسته ها در ظهر عاشورا پراکنده می شوند...چشمها از اشک و سرخی کمی التیام

می یابد و هجوم جمعیت تازه آغاز می شود برای گرفتن غذای نذری که تبرک شده  به

نام تو ست و از قدیم گفته اند از دم شمشیر هم شده باید گرفت.

و چه حیف و میلها که دیده ام از هول نرسیدن به شهوت شکم .

آدم ابوالبشر  چند ظرف غذا  گرفته وچون سیر شده در حد اشباع . نیمه خورده

رها  کرده و رفته و آن وقت بندۀ خدایی بی نصیب از آن، به گوشه ای نشسته

افسرده.... 

در خاتمه باید گفت چه می کنیم با نام حسین و سر انجام ما چه خواهد شد.؟

تنها به نام او سینه زدن و گریستن کافی نیست. حسین درسی به تاریخ داده که ما

هنوز در ابتدای صفحات آن هم شاید نباشیم.

بیایید کمی بیندیشیم برای این واقعه عظیم و باور نکردنی! شاید اندکی پی بریم حسین

چه  گفت که ما هنوز درک نکرد ه ایم از جان گذشتگی و ایثارش را تا نهایت فداشدن....

السّلام عَلی الحُسین و عَلی عَلی بن الحُسین و عَلی اولادِالحُسین

و عَلی الاَصحابِ الحُسین.

/ 0 نظر / 27 بازدید