# علمدار_تاریخ

علمدار همیشه تاریخ

      آمدعباس همــــان  َســـرو بــلنــد                              قــــامت آراسته بـــا  َمشکی چنــــد     مــــاه گویی به زمین َسرزده است                               بهر پــــروانه شدن  َپــــر زده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید